Bezpieczeństwo

Pikniki rodzinne to dobra okazja do popularyzacji tematu bezpieczeństwa oraz odpowiedzialnego zachowania na akwenach wodnych. Badania społeczne dotyczące sposobu wypoczynku Polaków nad wodą wskazują na potrzebę ciągłej edukacji w zakresie bezpiecznego zachowania oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dlatego też w ramach kampanii wspólnie z Mazurskim WOPR i Sopockim WOPR oraz Grupą Falck w trakcie pikników organizowane są pokazy ratownictwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W tym roku zostaną przeprowadzone specjalne dwudniowe szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, których celem jest zmniejszenie liczby wypadków oraz złagodzenie ich negatywnych następstw.

W trakcie pikników realizowane będą również działania popularyzujące europejski numer alarmowy 112 oraz promocja konieczności posiadania karty ICE (In Case of Emergency/ W nagłym wypadku). Warsztaty oraz pokazy poprowadzą ratownicy Mazurskiego WOPR, Sopockiego WOPR i przedstawiciele Falck.

Pomysł kart ICE powstał z inicjatywy włoskich ratowników, którzy zauważyli lukę informacyjną w kontakcie z rodziną i bliskimi poszkodowanych. Drugą formą, jaką się również stosuje, jest wpisanie w książce telefonicznej naszego telefonu komórkowego kontaktu ICE. Wpisujemy numer telefonu wybranej osoby, oznaczając ją jako np. ICE 1, ICE 2. Noszenie przy sobie wypełnionej karty ICE znacznie ułatwia ratownikom, lekarzom i innym osobom zaangażowanym w akcję ratunkową kontakt z bliskimi poszkodowanego. Umożliwia identyfikację rannej osoby oraz zdobycie kluczowych informacji dotyczących jej stanu zdrowia, przyjmowanych leków, odbywanej terapii, alergii. Osoby podane do kontaktu, powinny być w stanie odpowiedzieć na zawarte w karcie podstawowe pytania. 

Badania

Wyniki badań społecznych na potrzeby kampanii „PGNiG Bezpiecznie nad wodą" - 2010r.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę badawczą Pentagon Research w dniach 15 -18 maja 2010 na grupie 2 002 osób metodą ankiety CAWI - Computer Assisted Web Interviewing. Dobór próby miał charakter warstwowo-losowy.  Próba badawcza jest reprezentatywna dla dorosłych Polaków - użytkowników internetu.

Wnioski z przeprowadzonych badań:

Osoby badane pod pojęciem „kultury wypoczynku" rozumieją głównie sam wypoczynek (48,9% spontanicznych odpowiedzi) i dobre zachowanie (16,8%). 5,8% respondentów wskazało spontanicznie „dbanie o środowisko" jako znaczenie pojęcia „kultura wypoczynku", 3,4% osób wskazało na „czystość", a 1,1% badanych wskazało na „zdrowie". 30,9% osób nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.

W pytaniu zamkniętym, gdy podano respondentom możliwe skojarzenia z „kulturą wypoczynku", najwięcej osób wskazało na utrzymywanie czystości w miejscu wypoczynku jako skojarzenie z „kulturą wypoczynku" - było to  80,8% ankietowanych. Niemal równie duża grupa badanych kojarzy „kulturę wypoczynku" z utrzymywaniem dobrych relacji z innymi wczasowiczami - 78,7%. Z bezpieczeństwem kojarzy „kulturę wypoczynku" 49% badanych, a z aktywnością fizyczną 36,3%.

Zdecydowana większość respondentów uważa, że należy edukować społeczeństwo na temat „kultury wypoczynku" i zagadnień z nią związanych (96,2% odpowiedzi „zdecydowanie tak" i „raczej tak").

Podczas wypoczynku nad wodą osobom badanym zdarza się podejmować niebezpieczne zachowania. Poniżej dane przedstawione kolejno ze względu na liczbę osób, które podejmują dane aktywności:

 • 68,1% respondentów (zsumowane odpowiedzi od zawsze do rzadko) opala się kilka godzin dziennie;
 • 64,3% respondentów (jw.) spożywa napoje alkoholowe;
 • 59,9% respondentów (jw.) wchodzi do wody po wielogodzinnym przebywaniu na słońcu;
 • 56,7% respondentów (jw.) kąpie się w miejscach niestrzeżonych;
 • 25% respondentów (jw.) wypływa samotnie daleko od brzegu;
 • 15,9% respondentów (jw.) pływa po spożyciu alkoholu lub innych używek;
 • 11,4% respondentów (jw.) wypływa kajakiem bądź żaglówką daleko od brzegu pomimo zwiastunów niekorzystnej pogody (burzy);
 • 10,4% respondentów (jw.) uprawia sporty wodne po spożyciu alkoholu bądź innych używek;
 • 8,3% respondentów (jw.) skacze na główkę w miejscach niedozwolonych;
 • 7,1% respondentów (jw.) skacze na główkę w miejscach nieznanych.

Osobom badanym deklarującym posiadanie dzieci,  zdarza się pozwalać im na:

 • samodzielne pływanie na materacach - 27,4% respondentów (zsumowane odpowiedzi od zawsze do rzadko);
 • kąpiel w miejscach niestrzeżonych przez ratowników - 24% osób badanych (jw.);
 • zabawę nad wodą bez nadzoru dorosłych - 12% badanych (jw.)
 • samodzielne wypływanie daleko od brzegu - 6,5% badanych (jw.)
 • skoki do wody w miejscach niedozwolonych - 3,5% badanych (jw.)

Respondenci uważają zgodnie, że poziom wiedzy społeczeństwa na temat zachowania bezpieczeństwa podczas wypoczynku nie jest wystarczający - 84,3% odpowiedzi „raczej nie" i „zdecydowanie nie".

Konsekwentnie osoby badane uważają, że należy aktywnie promować bezpieczeństwo w czasie wypoczynku i edukować społeczeństwo w tym zakresie - 96,3% odpowiedzi „raczej tak i „zdecydowanie tak".

Respondenci w pytaniu o pracę służb pilnujących bezpieczeństwa nad wodą z reguły oceniają ich pracę dobrze lub bardzo dobrze, jednak często padała także odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć". Ze wszystkich wymienionych miejsc najlepiej został oceniony Sopot, gdzie pracę służb zapewniających bezpieczeństwo pozytywnie oceniło 46,5% osób.

Większość osób badanych nie przyznaje się do pozostawiania po sobie śmieci w miejscu wypoczynku, odpowiedzi twierdzącej udzieliło jedynie 17,5% badanych, przy czym 13,9% osób twierdzi, że robi to rzadko.

Podobnie postrzegają osoby badane czystość polskich plaż i miejsc wypoczynku nad wodą - 65,3% osób twierdzi, że służby miejskie nie utrzymują ich w należytej czystości (wskazania „raczej nie" i zdecydowanie nie").

Zdecydowana większość ankietowanych uważa, ze na polskich plażach i miejscach wypoczynku nad wodą nie ma wystarczającej liczby koszów na śmieci - odpowiedziało tak 83,2% ankietowanych (odpowiedzi „raczej nie"     i zdecydowanie nie").

Respondenci uważają, że zagraniczne kąpieliska utrzymane są w większej czystości niż polskie.

Ponad 3/4 ankietowanych (77,2%) deklaruje, że zna zasady udzielania pierwszej pomocy (15,8% - zdecydowanie tak, 61,4% - raczej tak), jednak 74,7% z nich oświadczyło, iż w ich przekonaniu w sytuacji bezpośredniego zagrożenia czyjegoś życia, potrafiliby  udzielić prawidłowo pierwszej pomocy (11,4% - zdecydowanie tak, 63,3% - raczej tak). 8,8% osób deklarujących znajomość zasad pierwszej pomocy, mimo tego faktu uznało, iż nie potrafiliby udzielić tej pomocy prawidłowo (7,7% - raczej nie, 1,1% - zdecydowanie nie).

 

 

ogrody zimowe konferencje mazury sklep jubilerski kosmetyki naturalne fotograf Olsztyn budowa kurnika


Sponsorzy
Patroni medialni
Patronaty lokalne
Partnerzy
strony internetowe olsztyn